juli 24, 2018
KI Station beers bedrijfsruimtes

Plan voor bedrijfsunits op voormalig KI-terrein

De nieuwe inrichting van het voormalige KI-terrein in Beers telt op dit moment drie hoofdthema’s: het realiseren van (kleinschalige) bedrijfsunits, de eventuele mogelijkheid tot behoud van het KI-museum in Beers en het ontwikkelen van levensloopbestendige (sociale) huur- en/of koopwoningen. Begin mei werden Beersenaren tijdens een informatieavond hierover bijgepraat. De presentatie van de te vormen bedrijfsunits kwam als eerste aan bod. De lege stallen zullen een nieuwe bestemming krijgen als onderkomen voor kleinschalige startende en/of ambachtelijke bedrijfjes (milieucategorie 1 en 2). Ook opslag en stalling behoort tot de mogelijkheden. Het terrein is makkelijk via de provinciale weg te bereiken, zodat er volgens de initiatiefnemers, Marco Smits uit Wanroij en zijn adviseur (en voormalig Beersenaar) Raymond Derks, geen overlast van bestemmingsverkeer zal zijn in het dorp. Bovendien zou het voorste gedeelte van het pand gebruikt kunnen blijven worden door het Nationaal Veeteeltmuseum. Er gaat een sterke voorkeur uit om het museum te […]
september 24, 2017
InZaken - Elemans Van Den Hork Architecten - ©Berry_Poelen

Bouwmeesters van aansprekende projecten

ELEMANS VAN DEN HORK ARCHITECTEN Daglicht op elke werkplek, als basis voor een goed gebouw. Een gebouw dat ‘groen’ is door het contact met buiten. Waar een goed binnenklimaat bouwkundig is ontworpen en pas daarna de techniek. Waar natuurlijke materialen en aantoonbaar energiezuinige oplossingen zorgen voor echte duurzaamheid. Peter Elemans en Bart van den Hork spelen met hun architectenbureau in op een veranderende wereld. Bouwmeesters die met hun team aansprekende projecten realiseren. Het bureau ontwerpt en werkt van oudsher aan projecten in woningbouw, ouderenzorg, onderwijs en aan maatschappelijke en bedrijfsgebouwen. Daarbij neemt men graag het hele traject uit handen. Van ontwerp tot projectmanagement en van initiatief tot directievoering en toezicht. “Ontwerpen begint vaak met haalbaarheidsonderzoeken”, licht Bart van den Hork toe. “We verzorgen schets- en structuurontwerpen en schrijven Programma’s van Eisen. In de beheersing van het volledige proces- en bouwmanagement hebben we ons de afgelopen decennia bekwaamd. De voorbereidings- en initiatieffase is […]