januari 16, 2019

Preventief Medisch Onderzoek houdt werken leuk

Advies- en BewegingsCentrum Maassen is sinds de oprichting in 1982 door Vincent Maassen uitgegroeid tot een van de grootste fysiotherapiepraktijken in Nederland. Er werkt een groot team gespecialiseerde Registerfysiotherapeuten. Met ABC@Work richt de praktijk zich specifiek op het bedrijfsleven. Preventie, vooral dankzij aandacht voor de mens op zijn werkplek, blijft daarbij het toverwoord. In het bedrijfsleven is het een continu proces om medewerkers duurzaam te laten presteren. Vincent Maassens praktijk ondersteunt daarbij. “We zijn immers goed in het vaststellen en meten wáár medewerkers ‘uitval van het menselijk bewegingsapparaat’ vertonen. Kortom: waar gaat het precies mis in het werk? Maar ook: hoe is iemands persoonlijke levensstijl? Om die reden verzorgen we voor bedrijven ook het Preventief Medisch Onderzoek.” Werkplekadvisering “We worden steeds ouder, maar moeten ook langer doorwerken. Hoe houd je als werkgever je vroeg-zestigers, die intussen weten dat ze tot hun 67e door moeten werken, gemotiveerd? Via ons Preventief Medisch […]
augustus 27, 2018
Vincent Maassen - ©BerryPoelen

Regels en hervormingen bedreigen de gezondheidszorg

“Regels en hervormingen bedreigen de gezondheidszorg – zo stelden de accountantsorganisatie onlangs”, schreef fysiotherapeut Vincent Maassen van Maassen Advies & Bewegingscentrum in zijn eerste column in Inzaken, die in september 2015 verscheen. In de zomer van 2018 delen we artikelen uit ons archief; deze column mag daarbij niet ontbreken. Systeemdenken staat centraal bij de minister en overschrijdingen van budgetten dringt zij terug door weer meer regels, controle en toezicht. Iedere zorgverlener in het Land van Cuijk zal dit herkennen. Toen ik als fysiotherapeut in 1982 begon, kreeg ik verwijsbrieven van huisartsen waarbij de verwijsindicatie blanco was gelaten: de patiënt vertelde mij wat er scheelde, ik onderzocht en stelde de diagnose; bij twijfel consulteerde ik de huisarts weer. Gezamenlijk kwamen we er wel uit met respect voor ieders mening. Nog een wijkverpleegster nodig? Even bellen en het was geregeld. Een perfect functionerend systeem. Tussen al die samenwerkende zorgverleners zijn controlerende instanties […]
juli 20, 2018
ABC Maassen

Preventie dankzij aandacht voor de werkplek

Advies- en BewegingsCentrum Maassen is sinds de oprichting in 1982 door Vincent Maassen uitgegroeid tot een van de grootste fysiotherapiepraktijken in Nederland. Er werkt een groot team gespecialiseerde Registerfysiotherapeuten. Met ABC@Work richt de praktijk zich specifiek op het bedrijfsleven. Preventie, vooral dankzij aandacht voor de mens op zijn werkplek, blijft daarbij het toverwoord. Vincent Maassens praktijk biedt een allesomvattend aanbod. “Ieder van onze collega’s behandelt daarbij een bepaald vakgebied. Het geeft ons de mogelijkheid om op elk moment een helikopterview te houden, want elke behandeling is toch weer anders: leeft ijd, achtergrond, gestel, aard van de blessure zijn allemaal zaken die invloed hebben op onze aanpak.” Bij dit alles doet een begrip als ‘positieve gezondheid’ opgeld. Daarin wordt niet langer geclassifi ceerd volgens ‘ziek’ of ‘gezond’, maar richt men zich meer op wat iemand nog wél kan. Iemand die ondanks eventuele ongemakken toch gaat werken, is in principe dus óók […]