april 15, 2017

Kamervragen over A73

CDA-Tweede Kamerlid Erik Ronnes heeft medio februari vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het groeiende aantal ongelukken op de A73. Ronnes wil van de minister weten hoe die toename te verklaren is. Ook vraagt hij of de minister bereid is onderzoek te doen naar de aard en de omvang van de ongelukken, zodat er gerichte maatregelen getroffen kunnen worden. Twee jaar geleden stelde het CDA de verkeersveiligheid op de A73 ook al aan de orde.