januari 3, 2019

Wordt een besloten vennootschap interessant?

Op basis van het huidige Belastingplan 2019 zullen aftrekposten alleen nog tegen het tarief van de eerste schijf in aftrek toegelaten worden. Ondernemers wier inkomen in de tweede, derde of vierde schijf wordt belast, zullen daardoor minder belastingvoordeel hebben van aftrekposten. Voor ondernemers in de hoogste schijf betekent dat maximaal 15,1 procent minder aftrek. De besloten vennootschap (bv) wordt daardoor eerder interessant. Dit staat los van andere overwegingen: beperking juridische aansprakelijkheid, subsidie, commercieel of liquiditeitstechnisch gezien. Wanneer het aansprakelijkheidsrisico beperkt is, dan is een vennootschap onder firma of een maatschap met de fiscale partner een interessant alternatief. Is sprake van een zogenaamde gebruikelijke samenwerking, dan kan de fiscale partner eveneens aanspraak maken op de zelfstandigenaftrek. Liquiditeitstechnisch gezien bespaart een bv direct een deel van de nu verschuldigde belasting. Over dat deel is pas later belasting verschuldigd. Hierdoor heeft men dus uitstel voor dat geld. Dat geld is dan nu beschikbaar […]