oktober 22, 2018

Naamsbekendheid Land van Cuijk toegenomen

Meer dan de helft van de dagrecreatie ondernemers (68 procent), die aan het onderzoek naar de toeristische ontwikkeling van het Land van Cuijk hebben deelgenomen, is van mening dat de naamsbekendheid van het Land van Cuijk sinds 2014 is toegenomen. De ondernemers met een verblijfsaccommodaties zijn iets gereserveerder: 38% van de respondenten vindt de naamsbekendheid toegenomen. Opvallend is ook dat veel ondernemers arrangementen aanbieden. Niet zelden doen ze dat in samenwerking met andere ondernemers in de regio.
oktober 15, 2018

Toerisme Land van Cuijk groeit

Het toerisme in het Land van Cuijk groeit. Vorig jaar vonden er in het Land van Cuijk 490.000 overnachtingen plaats. Dat zijn er 23.000 meer dan drie jaar eerder. En dat terwijl er in de tussenliggende periode nauwelijks slaapplekken zijn bijgekomen. Dat laat onderzoek, uitgevoerd door ZKA Consultants, zien. In 2017 werden bijna 4 miljoen bezoeken gebracht aan bezienswaardigheden, musea, attractieparken en evenementen in het Land van Cuijk. Dat is bijna 4 procent meer dan in 2014. Een groot deel van die bezoeken waren fiets- en wandeltochten in onze regio. Recreatief winkelen is niet meegerekend. Opvallend: veel van de toeristen en recreanten zijn 45 jaar of ouder. De meeste bezoekers komen uit Nederland; het aandeel Duitse toeristen bedraagt 9 procent. In 2017 besteedden de toeristen en recreanten samen bijna 49 miljoen euro in het Land van Cuijk. Dat is 2,3 miljoen euro meer dan ten tijde van het vorige onderzoek, […]
september 5, 2017

Onderzoek provincie naar rondweg Sint-Hubert

Nog dit jaar start de provincie Noord-Brabant een onderzoek dat oplossingen moet bieden voor een betere doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid op de provinciale weg N264 tussen de A50 bij Uden en de A73 bij Haps. Daaruit moet ook duidelijk worden of een rondweg om de kom van Sint-Hubert gewenst is als het gaat om het terugdringen van overlast door doorgaand verkeer. In Haps is de aanleg van zo’n rondweg in volle gang. Eerder onderzoek liet zien dat een snelweg door het Land van Cuijk, tussen de A50 en A73, geen goede oplossing is. Daarom wordt (opnieuw) ingezet op maatregelen die de bestaande oost westverbindingen moeten verbeteren. De provincie wil daarbij meteen zaken als leefbaarheid, klimaat en vergrijzing meenemen. Dit ligt buiten de mogelijkheid van de stuurgroep waarin de vijf Land van Cuijkse gemeenten zijn vertegenwoordigd. De provincie is daarom nu weer aan zet.
maart 19, 2017
Riviercruises - ©BerryPoelen

Studenten onderzoeken kansen riviercruises

Zes studenten toerisme en recreatie van ROC De Leijgraaf onderzoeken of het mogelijk is een aantrekkelijk programma te ontwikkelen voor de gasten van de cruiseschepen die regelmatig in Grave en Cuijk aanleggen. Zij gaan eerst na welke schepen afmeren in Cuijk en Grave en treden vervolgens met de rederijen en de reisorganisaties in overleg. Daarmee wil men achterhalen wat het profiel van de gasten is en welke behoeft en zij hebben. Is dat bekend en zijn de rederijen bereid om mee te werken, dan gaan de studenten samen met lokale ondernemers een of meerdere programma’s ontwikkelen, die vervolgens nog dit voorjaar moeten worden uitgerold.