januari 2, 2018
M. Spijker - ©BerryPoelen

Is internetten tijdens werktijd ontslagwaardig?

Even een filmpje kijken, de mail checken, een tweet versturen en je schoonmoeder liken. Onder werktijd natuurlijk. Met het betreden van de werkvloer levert de werknemer een deel van de aan hem toekomende (grond)rechten in. Tegenover het salaris staat immers de verplichting werkzaamheden te verrichten onder het gezag van de werkgever. Hierbij dient de werknemer de aanwijzingen van de werkgever op te volgen. Er bestaat binnen de arbeidsverhouding aldus een zekere spanning tussen de rechten van de werknemer en het recht van de werkgever om gezag uit te oefenen. Een voorbeeld waarbij deze spanning tot uiting komt is in geval van internetten op de werkvloer voor privé-doeleinden. In de lagere rechtspraak wordt door kantonrechters gesproken over een zekere ‘privétisering van de werkplek’, hetgeen zou betekenen dat een bepaalde mate van niet-zakelijk internetgebruik onder werktijd niet zonder meer door de werkgever verboden kan worden. Maar hoe kun je je als werkgever […]