maart 26, 2018
Eugene van Kempen - ©BerryPoelen

Auto gestolen. Allrisk verzekerd?

Het zal je maar overkomen. Je hebt haast en in de auto kom je er achter dat je iets bent vergeten mee te nemen. Je parkeert de auto voor de deur, terwijl de motor nog draait en de sleutels in het contact zitten. Je bent nog geen minuut in huis en je hoort dat er een auto hard wegrijdt. Je loopt naar buiten en het eerste wat je ziet is dat de auto weg is. Je denkt: ‘gelukkig ben ik al jaren allrisk verzekerd’, en je claimt de schade bij de verzekeraar. Dan is het echter oppassen geblazen, want het is blijkens de rechtspraak geen zekerheid dat de verzekeraar tot vergoeding van de schade verplicht is. In dit geval weigerde de verzekeraar namelijk dekking, omdat op grond van de polisvoorwaarden schade veroorzaakt door opzet of grove roekeloosheid was uitgesloten. Hierop moest de verzekeringnemer een procedure opstarten om zijn schade vergoed te […]