februari 12, 2017
Ramon van Schijndel - ©BerryPoelen

De snelle winst bleek onbelast!

Ik schreef er al eens eerder over en het is nog vaak zo dat de Belastingdienst en vastgoedondernemers geen warme relatie hebben. Regelmatig moet de rechter oordelen over geschillen tussen deze partijen en onlangs heeft de rechter de Belastingdienst weer eens in het ongelijk gesteld. Wat was er in dit geval aan de hand? Twee mannen hadden een pand gekocht om dit vervolgens kort nadat zij de eigendom hadden verkregen (namelijk nog geen twee maanden later) weer met een dikke winst van ruim € 200.000,– door te verkopen. De Belastingdienst vond dat dit belast moest worden als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ omdat hun handelen het normale beheer van hun vermogen te buiten ging. Juist ook, omdat zij (althans volgens de Belastingdienst) voor hun aankoop al bezig waren met de doorverkoop. De twee mannen waren het hier uiteraard niet mee eens en men ging naar de rechter. Het gerechtshof stelde de […]