januari 18, 2017
In Zaken Kort Nieuws

Mestverwerker bij Landhorst lijkt van de baan

De komst van een grootschalige mestverwerker naar Landhorst lijkt van de baan. De provincie Noord-Brabant heeft de definitieve beschikking afgegeven voor de vestiging van een mestverwerkingsinstallatie aan de noordzijde van het industrieterrein Elzenburg in Oss. De aanvraag hiervoor was ingediend door het bedrijf OOC in Oss. De exploitant van de installatie is MACE, een samenwerkingsverband van veehouders. Zij dienden eerder een vergunningsaanvraag in voor een dergelijke installatie in Landhorst. De provincie wil grootschalige mestverwerking bij voorkeur op bedrijventerreinen in plaats van in het buitengebied. Als de vergunning voor OOC definitief afgegeven is, gaan de plannen in Landhorst niet door. Dit hebben partijen met elkaar afgesproken. De provincie heeft er voor gekozen geen milieu effect rapportage (MER) te laten verrichten. Een eerder besluit daartoe in Landhorst is door de Raad van State echter voorlopig geschorst. Daarom wacht de provincie nu eerst de definitieve uitspraak van de Raad van State af.
januari 17, 2017
Kantongerecht Boxmeer

Plan voor woning met kantoor in kantongerecht Boxmeer

De benedenverdieping van het kantongerecht in Boxmeer krijgt mogelijk een commerciële ruimte. Het pand wordt geschikt gemaakt om in te wonen en te werken. De woonruimte moet dan op de eerste en tweede verdieping komen. De plannen moeten nog door onder andere de gemeente Boxmeer worden goedgekeurd. Het gebouw op de hoek van de Steenstraat en de Veerstraat dateert van 1863 en is een rijksmonument. Daardoor moet naast de gemeente Boxmeer ook onder meer Monumentenzorg zich over de plannen buigen. Het cellencomplex in het gebouw moet in ieder geval onaangeroerd blijven. Het kantoorgerecht werd vorig jaar gekocht door cabaretier Guido Weijers. Niet bekend of hij er straks zelf gaat wonen.
januari 15, 2017
In Zaken Kort Nieuws

Museum in een museum

‘On-Nederlands goed’. Bezoekers van het vernieuwde Oorlogsmuseum, dat begin oktober werd geopend, staken hun bewondering voor de nieuwe vaste tentoonstelling van het museum in Overloon niet onder stoelen of banken. Een indrukwekkende expositie, al dekt naar de mening van mede-samensteller Rene Kok van het NIOD (instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies) het woord ‘expositie’ niet volledig de lading. “Eigenlijk is het een museum in een museum”, vindt hij. Aan de hand van de persoonlijke verhalen van acht ‘gewone mensen’ wordt het verhaal van de Tweede Wereldoorlog verteld. Waarbij het niet de bedoeling is om tot in detail te laten zien wat er tijdens WO II is gebeurd, maar vooral de bezoekers te laten ervaren voor welke keuzes en ontberingen de ‘gewone man en vrouw’ kwam te staan. Van verzetshelden tot een joods meisje dat haar familie zag worden uitgemoord, maar de Tweede Wereldoorlog wordt ook bezien vanuit het perspectief van […]
januari 14, 2017
Grave-Hampoort - ©BerryPoelen

Grave wil Europees subsidiegeld

De gemeente Grave hoopt, samen met tal van andere Europese vestingsteden, Europees geld binnen te halen door samen te werken. Dit omdat een subsidieaanvraag door één enkele partij doorgaans niet gehonoreerd wordt. Samenwerking moet hier verandering in brengen. Begin november werd in Den Bosch door de European Federation of Fortifi ed Sites (Eff orts) een overeenkomst getekend. Vooralsnog door een twintigtal betrokken steden. Maar dat kunnen er volgens burgemeester Roolvink van Grave ‘makkelijk meer worden’. De steden hebben als overeenkomst dat alle een militair erfgoed koesteren. Zoals Grave. Dit dient niet alleen behouden te blijven, maar kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld toeristische doeleinden, aldus de samenwerkende steden. Eff orts wil nu eerst een organisatie optuigen. Daarna kan een plan worden uitgewerkt. Een daadwerkelijke aanvraag kan dan wellicht in de zomer van 2017 naar Brussel. Grave heeft genoeg doelen voor een eventuele Europese subsidie, zoals het opknappen van de vestingmuren […]
januari 13, 2017
In Zaken Kort Nieuws

Chinese investeerder neemt ITB Companies over

De Chinese investeringsmaatschappij Fendy Tech heeft ITB Companies uit Boxmeer overgenomen. ITB Companies ontwikkelt en produceert sinds 35 jaar ventilatiekokers, warmteterugwinningsystemen en geothermische klimaatconcepten. De belangrijkste afzetmarkten zijn Europa, Rusland en Noord-Amerika. Grootste afnemers zijn daarbij de intensieve veehouderij en glastuinbouw. Dankzij deze overname kan ITB Companies nu ook belangrijke mondiale groeimarkten – China en Zuidoost-Azië – eff ectief betreden. “De groei- en ontwikkelmogelijkheden voor ITB Companies die de overname met zich meebrengt zijn enorm. Dit is bijvoorbeeld al gebleken uit onze recente deelname in een project in opdracht van het grootste pluimveeverwerkingsbedrijf uit China. Bij dit project ontwikkelen en leveren wij het geothermisch klimaatsysteem en warmteterugwinning voor twaalf stallen met in totaal 600.000 vleeskuikens”, aldus Sjaak van der Linden van ITB Companies. Daarnaast is ITB Companies volgens hem nu, na een aantal roerige jaren, verzekerd van stabiliteit op de lange termijn en kan men een betrouwbare partner blijven voor […]
januari 12, 2017
InnoTherm & Econsultancy - ©BerryPoelen

Samenwerking InnoTherm en Econsultancy

Door klimaatveranderingen regent het vaker en steeds heviger. Zoals in juni van dit jaar. Vaak is de capaciteit van het rioleringssysteem niet toereikend. De mogelijkheden om hemelwater in stedelijk gebied te verwerken zijn doorgaans beperkt. Met de aanleg van een Diepte Infi ltratie Bron (DIB®) is het mogelijk om op een zeer klein oppervlak een grote hoeveelheid regenwater in de dieper gelegen (dieper dan tien meter) watervoerende bodemlagen te infiltreren. Het aanleggen van een DIB® is een relatief nieuwe techniek en wordt nog maar in weinig projecten toegepast. Om de markt en de toepassingsmogelijkheden voor regenwaterinfiltratie beter te kunnen bedienen, zijn InnoTherm en Econsultancy een samenwerkingsverband aangegaan. Hierdoor worden de verschillende kennisvelden met elkaar geïntegreerd waardoor het mogelijk is een volledig pakket aan te bieden van adviseren in mogelijkheden, onderzoek, ontwerpen, realisatie, monitoring en beheer en onderhoud.
december 19, 2016
In Zaken Kort Nieuws

YTG zoekt nieuw talent

De zoektocht naar nieuw regionaal talent in de leeft ijd van 25 tot 35 jaar is weer gestart. The Young Talent Group zoekt enthousiaste, gedreven jong professionals die ertoe willen doen. In de regio kun je niet om de initiatieven van The Young Talent Group Land van Cuijk & Maasduinen heen. Zoals de winkels die inmiddels blijvend aan het straatbeeld van Cuijk, Grave en Boxmeer zijn toegevoegd door het door hen georganiseerde pop-upshopproject. Volgens voorzitter Michiel Mijdam is de groep een ‘bonte verzameling jonge professionals uit het Land van Cuijk en Maasduinen’. “Eén ding hebben ze gemeen: ze zijn ambitieus en hebben een frisse blik op de regio. Wij maken ons hard voor een aantrekkelijke omgeving waar het beter wonen, werken en recreëren is.” Daarbij wordt samengewerkt met andere stakeholders in de regio, zoals gemeenten, Industriële Kring en andere netwerken. The Young Talent Group organiseert regelmatig bedrijfsbezoeken, kennissessies en workshops. […]
december 18, 2016
Translogista - ©BerryPoelen

Eerste editie TransLogista Venray 2016

De transport- logistieksector komen bij elkaar op de eerste editie van TransLogista op 13, 14 en 15 december in Evenementenhal Venray. TransLogista moet hét kennis- en netwerkplatform worden voor logistiek- en transportprofessionals uit de regio Venlo-Venray. Het gebied Venlo-Venray staat al acht jaar op rij op nummer één op de Logistieke Kaart. Ook voor de toekomst wil deze regio één van de Europese topregio’s zijn voor logistiek. Evenementenhal wil met TransLogista de draaiende motor zijn achter de ontwikkeling in de regio. De ambitie van vakbeurs TransLogista 2016 is het verbinden van professionals uit de logistieke dienstverlening, primair actief in Zuid- en Midden-Nederland, België en Duitsland. Naast de beursvloer zet TransLogista de verbinding tussen logistiek en transport door in de vorm van een kwalitatief kennisprogramma. Het gaat in op landelijke en regionale ontwikkelingen. De beursvloer is geopend van 15.00 tot 21.00 uur. Parkeren is gratis. www.evenementenhal.nl/translogista-ve
december 17, 2016
In Zaken Kort Nieuws

Rik van de Wiel naar ‘EK voor beroepen’ in Zweden

Rik van de Wiel uit Sint-Hubert, nationaal kampioen ICTbeheerder, vertegenwoordigt Nederland op EuroSkills 2016 in Gotenburg. Dit ‘EK voor beroepen’ vindt omstreeks deze tijd plaats. Hij maakt deel uit van Team Nederland: 39 jongeren, allen nationaal kampioen in hun vak. Rik leert bij ROC de Leijgraaf en werkt bij Verweijen ICT in Mill. De afgelopen maanden werden de winnaars geselecteerd tijdens voorrondes, kwalificaties en nationale finalewedstrijden van de mbo-vakwedstrijden Skills Heroes, branchevereniging VHG en Vakkanjers. In Gotenburg strijden ruim 500 deelnemers uit 28 bij WorldSkills Europe aangesloten landen in 38 beroepen voor een ereplaats. Nederland doet mee in 33 vakrichtingen (beroepen), waaronder tuinaanleg, mobiele robotica, zorg, lassen, metselen en webdesign. Experts uit het bedrijfsleven en van scholen, trainen en begeleiden de deelnemers.