januari 31, 2017
In Zaken over Ondernemersprijs 2016

Een goed stel…

ONDERNEMERSPRIJS En weer zag ondernemend Land van Cuijk en Noord-Limburg een trio bevlogen toppers op het podium. Vol visie en realiteitszin. Én de drive om er de schouders onder te zetten. Daarmee onderscheid je je. Pieter Vloet van de Briljant Groep stak daar volgens de jury nog net een beetje bovenuit, waarop Ivo Breukers van Creventic Gennep en Gerry Vinck van Franken Transport Bergen beiden het zilver kregen. Beste starter werd Erik Verpoort van Bureau Vet uit Boxmeer. En daarna was het feest! Gelukkig hebben we de foto’s nog!
januari 20, 2017
In Zaken Kort Nieuws

Buurtsupers Beers en Gassel open in zomer 2017

Zorgorganisatie Pluryn opent volgend jaar zomer in zowel Beers als Gassel nieuwe vestigingen van een Buurtmarkt, met streekproducten. Beers en Gassel gaan samenwerken, omdat de Graafse kern te klein is voor een zelfstandige Buurtmarkt. In Beers wordt bakkerij annex mini-super Van Dijk aan de Gildeweg hiervoor verbouwd en vernieuwd. En in Gassel zal de dorpsservicewinkel aan het Julianaplein nog volgend jaar een gedaanteverwisseling ondergaan. Naast een flinke uitbreiding van het superassortiment komen er onder meer ook een boodschappenservice en een kleine wasserij. Zowel Beers als Gassel krijgt daarnaast een uitgebreide coffeecorner, waarin inwoners elkaar kunnen ontmoeten en bijpraten.
januari 19, 2017
In Zaken Kort Nieuws

Samenwerking RBT en Maasmeanders

Het Regionaal Bureau Toerisme Land van Cuijk en de stichting Maasmeanders onderzoeken op welke gebieden beide platforms kunnen samenwerken en elkaar versterken. Maasmeanders is een samenwerkingsverband van zo’n honderd grote en kleine ondernemingen die langs, op en rond de Maasmeanders (tussen Oss en Grave) actief zijn. Zowel Maasmeanders als RBT Land van Cuijk zijn druk met projecten die ook voor ondernemers in de andere regio interessant kunnen zijn. Afgesproken is dat beide partijen elkaar op de hoogte houden over die projecten. Daarnaast heeft men uitgesproken, daar waar mogelijk of gewenst, in projecten te willen samenwerken.
januari 18, 2017
In Zaken Kort Nieuws

Mestverwerker bij Landhorst lijkt van de baan

De komst van een grootschalige mestverwerker naar Landhorst lijkt van de baan. De provincie Noord-Brabant heeft de definitieve beschikking afgegeven voor de vestiging van een mestverwerkingsinstallatie aan de noordzijde van het industrieterrein Elzenburg in Oss. De aanvraag hiervoor was ingediend door het bedrijf OOC in Oss. De exploitant van de installatie is MACE, een samenwerkingsverband van veehouders. Zij dienden eerder een vergunningsaanvraag in voor een dergelijke installatie in Landhorst. De provincie wil grootschalige mestverwerking bij voorkeur op bedrijventerreinen in plaats van in het buitengebied. Als de vergunning voor OOC definitief afgegeven is, gaan de plannen in Landhorst niet door. Dit hebben partijen met elkaar afgesproken. De provincie heeft er voor gekozen geen milieu effect rapportage (MER) te laten verrichten. Een eerder besluit daartoe in Landhorst is door de Raad van State echter voorlopig geschorst. Daarom wacht de provincie nu eerst de definitieve uitspraak van de Raad van State af.
januari 17, 2017
Kantongerecht Boxmeer

Plan voor woning met kantoor in kantongerecht Boxmeer

De benedenverdieping van het kantongerecht in Boxmeer krijgt mogelijk een commerciële ruimte. Het pand wordt geschikt gemaakt om in te wonen en te werken. De woonruimte moet dan op de eerste en tweede verdieping komen. De plannen moeten nog door onder andere de gemeente Boxmeer worden goedgekeurd. Het gebouw op de hoek van de Steenstraat en de Veerstraat dateert van 1863 en is een rijksmonument. Daardoor moet naast de gemeente Boxmeer ook onder meer Monumentenzorg zich over de plannen buigen. Het cellencomplex in het gebouw moet in ieder geval onaangeroerd blijven. Het kantoorgerecht werd vorig jaar gekocht door cabaretier Guido Weijers. Niet bekend of hij er straks zelf gaat wonen.
januari 15, 2017
In Zaken Kort Nieuws

Museum in een museum

‘On-Nederlands goed’. Bezoekers van het vernieuwde Oorlogsmuseum, dat begin oktober werd geopend, staken hun bewondering voor de nieuwe vaste tentoonstelling van het museum in Overloon niet onder stoelen of banken. Een indrukwekkende expositie, al dekt naar de mening van mede-samensteller Rene Kok van het NIOD (instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies) het woord ‘expositie’ niet volledig de lading. “Eigenlijk is het een museum in een museum”, vindt hij. Aan de hand van de persoonlijke verhalen van acht ‘gewone mensen’ wordt het verhaal van de Tweede Wereldoorlog verteld. Waarbij het niet de bedoeling is om tot in detail te laten zien wat er tijdens WO II is gebeurd, maar vooral de bezoekers te laten ervaren voor welke keuzes en ontberingen de ‘gewone man en vrouw’ kwam te staan. Van verzetshelden tot een joods meisje dat haar familie zag worden uitgemoord, maar de Tweede Wereldoorlog wordt ook bezien vanuit het perspectief van […]
januari 14, 2017
Grave-Hampoort - ©BerryPoelen

Grave wil Europees subsidiegeld

De gemeente Grave hoopt, samen met tal van andere Europese vestingsteden, Europees geld binnen te halen door samen te werken. Dit omdat een subsidieaanvraag door één enkele partij doorgaans niet gehonoreerd wordt. Samenwerking moet hier verandering in brengen. Begin november werd in Den Bosch door de European Federation of Fortifi ed Sites (Eff orts) een overeenkomst getekend. Vooralsnog door een twintigtal betrokken steden. Maar dat kunnen er volgens burgemeester Roolvink van Grave ‘makkelijk meer worden’. De steden hebben als overeenkomst dat alle een militair erfgoed koesteren. Zoals Grave. Dit dient niet alleen behouden te blijven, maar kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld toeristische doeleinden, aldus de samenwerkende steden. Eff orts wil nu eerst een organisatie optuigen. Daarna kan een plan worden uitgewerkt. Een daadwerkelijke aanvraag kan dan wellicht in de zomer van 2017 naar Brussel. Grave heeft genoeg doelen voor een eventuele Europese subsidie, zoals het opknappen van de vestingmuren […]
januari 13, 2017
In Zaken Kort Nieuws

Chinese investeerder neemt ITB Companies over

De Chinese investeringsmaatschappij Fendy Tech heeft ITB Companies uit Boxmeer overgenomen. ITB Companies ontwikkelt en produceert sinds 35 jaar ventilatiekokers, warmteterugwinningsystemen en geothermische klimaatconcepten. De belangrijkste afzetmarkten zijn Europa, Rusland en Noord-Amerika. Grootste afnemers zijn daarbij de intensieve veehouderij en glastuinbouw. Dankzij deze overname kan ITB Companies nu ook belangrijke mondiale groeimarkten – China en Zuidoost-Azië – eff ectief betreden. “De groei- en ontwikkelmogelijkheden voor ITB Companies die de overname met zich meebrengt zijn enorm. Dit is bijvoorbeeld al gebleken uit onze recente deelname in een project in opdracht van het grootste pluimveeverwerkingsbedrijf uit China. Bij dit project ontwikkelen en leveren wij het geothermisch klimaatsysteem en warmteterugwinning voor twaalf stallen met in totaal 600.000 vleeskuikens”, aldus Sjaak van der Linden van ITB Companies. Daarnaast is ITB Companies volgens hem nu, na een aantal roerige jaren, verzekerd van stabiliteit op de lange termijn en kan men een betrouwbare partner blijven voor […]
januari 12, 2017
InnoTherm & Econsultancy - ©BerryPoelen

Samenwerking InnoTherm en Econsultancy

Door klimaatveranderingen regent het vaker en steeds heviger. Zoals in juni van dit jaar. Vaak is de capaciteit van het rioleringssysteem niet toereikend. De mogelijkheden om hemelwater in stedelijk gebied te verwerken zijn doorgaans beperkt. Met de aanleg van een Diepte Infi ltratie Bron (DIB®) is het mogelijk om op een zeer klein oppervlak een grote hoeveelheid regenwater in de dieper gelegen (dieper dan tien meter) watervoerende bodemlagen te infiltreren. Het aanleggen van een DIB® is een relatief nieuwe techniek en wordt nog maar in weinig projecten toegepast. Om de markt en de toepassingsmogelijkheden voor regenwaterinfiltratie beter te kunnen bedienen, zijn InnoTherm en Econsultancy een samenwerkingsverband aangegaan. Hierdoor worden de verschillende kennisvelden met elkaar geïntegreerd waardoor het mogelijk is een volledig pakket aan te bieden van adviseren in mogelijkheden, onderzoek, ontwerpen, realisatie, monitoring en beheer en onderhoud.